De sprookjesachtige tuinen van Annevoie

Aan de linkeroever van de Maas, halverwege tussen Namen en Dinant, bevinden zich de prachtige tuinen van Annevoie. Deze tuinen zijn beschermd erfgoed en bieden al meer dan 230 jaar dezelfde schitterende aanblik. Vroeger waren ze enkel bedoeld voor het plezier van de eigenaars, de familie de Montpellier, maar dat is al lang veranderd. Ideaal voor een daguitstapje.


De huidige tuinen van Annevoie werden tussen 1758 en 1776 ontworpen en aangelegd door Charles-Alexis de Montpellier. Oorspronkelijk waren deze tuinen volledig in Franse stijl aangelegd, maar later werden hier Engelse en Italiaanse stijlelementen aan toegevoegd. Een dergelijke fusie van stijlen ging men later de Europese stijl noemen.

Sinds de aanleg bleven de tuinen tot het jaar 2000 ook onafgebroken in handen van de familie de Montpellier. Nicolas, de zoon van Charles-Alexis, voegde nog wat kleine veranderingen aan het ontwerp van zijn vader toe. Ook latere erfgenamen deden dit sporadisch, zonder van het oorspronkelijke ontwerp af te wijken. De laatste jaren werd heel wat geld en energie gestoken in de restauratie van de tuinen, die gebeurde onder leiding van architect Jean-Noël Capart. Deze landschapsarchitect werkte de laatste jaren trouwens ook mee aan de restauratie van een aantal historische parken in het Brusselse.

De Tuinen van Annevoie staan bekend als echte watertuinen, want ze herbergen meer dan twintig waterbekkens en vijvers met watervallen, waterloopjes en fonteinen, die voor de watertoevoer zorgen. Zo doorkuist een netwerk van ondergrondse en bovengrondse kanaaltjes deze tuinen. Het water is afkomstig van vier bronnen en een riviertje, de Rouillon, die de tuinen doorkruist. Het geheel werkt volgens de bekende natuurwet van de communicerende vaten. Er komen dus geen pompen aan te pas. Daartoe liet Charles-Alexis de Montpellier een hoofdreservoir, een kanaal van 400m lang, aanleggen op het hoogst gelegen deel van de tuinen en liet daar ook een bron bouwen.

De tuinen worden omgeven door landelijke weiden en bossen en het kasteeltje van de familie. Via de paden kan je kuieren door de tuinen en de waterversieringen en beeldhouwwerken bewonderen die de vijvertjes en watervalletjes opsmukken.

Je kan ook opteren voor

gecombineerde bezoeken
, waarbij naast een bezoek aan de Tuinen van Annevoie ook andere excursies in het programma voorzien worden (bezoek aan de Abdij van Maredsous, de Citadel van Namen,...).


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?