Heb ik recht op een renovatiepremie?


Is je woning of je huurpand aan een opknapbeurt toe, maar zit je wat krap bij kas? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie. Naargelang je inkomen bespaar je hiermee tot 30% op de eindrekening.

 

De renovatiepremie wordt toegekend voor structurele ingrepen die de toestand van de woning grondig verbeteren met als resultaat dat ze voldoet aan de Vlaamse woningkwaliteitsnorm. De premie kende van bij de invoering in 2007 grote belangstelling. In die mate dat de maatregel enigszins teruggeschroefd diende te worden opdat er genoeg budget beschikbaar zou blijven voor nieuwe kandidaten.

WELKE WERKZAAMHEDEN?
In 2010 kan je nog een aanvraag indienen voor "slechts" 8 categorieën van werkzaamheden. Voor iedere categorie geldt er tevens een onkostenbegrenzing. Voor funderingen en muren, draagvloeren, daken en buitenschrijnwerk worden facturen voor maximum 15.000 euro aanvaard. Voor centrale verwarming is dat 7.500 euro. Voor elektriciteit, sanitaire installaties en ten slotte trappen ligt de limiet op 3.750 euro.

De minimumuitgave voor de werkzaamheden moet 10.000 euro (exclusief BTW) bedragen en de facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar. De premie is ook enkel van toepassing voor woningen van minstens 25 jaar en voor wie geen andere eigendommen bezit. De eigendomsvoorwaarde telt niet voor huurhuizen, maar deze komen enkel in aanmerking als ze door een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) worden beheerd.


HOEVEEL BEDRAAGT MIJN RENOVATIEPREMIE?
De renovatiepremie is een percentage op de totale kostprijs van 30 ofwel 20% en kan nooit meer dan 10.000 euro bedragen. De berekeningen worden gemaakt op basis van je inkomen van 3 jaar tevoren. Voor aanvragen in 2010 wordt dus het belastbaar inkomen van 2007 in aanmerking genomen.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?