Het disfunctionele gezin: oorzaken, symptomen en oplossingen

In een disfunctioneel gezin liggen conflicten, slecht gedrag en zelfs misbruik constant op de loer omdat het door de betrokkenen geaccepteerd wordt. Meestal is er alcoholisme, drugmisbruik, geestesziekte of belasting uit de vorige generatie in het spel.


De familie Baldwin bestaat uit vier broers die allemaal voor een acteercarrière kozen. In hun rush naar de top staken hebben ze elkaar een aantal keer een mes in de rug gestoken. Slechts twee van hen bereikten de absolute top: Alec en Stephen. Maar ondanks hun wisselende succes zijn alle vier de broers verslaafd geweest aan alcohol en hebben ze allemaal tal van afkickkuren achter de rug. De oudste, Daniël reeg de aan elkaar, en ook William (de ernstige) leek een echte stud te worden maar bleek tenslotte toch te oud om de meisjes nog te bekoren. Alec zit al jaren in een vechtscheiding met Kim Basinger en Stephen flirt met maffe religies....

Disfunctioneel gezin

Het essentiële verschil tussen een normaal en een disfunctioneel gezin is niet zozeer dat er slecht gedrag bestaat maar wel dat het als normaal beschouwd wordt. Deze ziekelijke verdraagzaamheid creëert een vicieuze cirkel die het slechte nog versterkt. Doordat de kinderen de nefaste invloeden ondergaan in hun formatieve periode (de tijd dat hun hersenen nog in volle ontwikkeling zijn) dragen ze er voor de rest van hun leven de akelige gevolgen van mee.

Disfunctionele gezinnen leven meestal in constant conflict. Maar er zijn evenzeer gezinnen waarbinnen alle conflict gemeden wordt: men krijgt dan zelfs de surrealistische indruk van volledige harmonie en verdraagzaamheid.

Een gebrek aan medeleven is al vanaf de kindertijd kenmerkend. Als volwassenen worden de slachtoffers vaak egocentrisch, om te compenseren voor de gemiste affectie. Ze worden te snel volwassen. In het latere leven ontbreekt het hen aan gezonde speelsheid. Wantrouwen, achterdocht en paranoia zijn een gevolg van het opgroeien met gemengde boodschappen. Hun lage zelfwaarde ligt mee aan de basis voor de moeilijkheden die ze ondervinden om relaties aan te gaan of te onderhouden.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?