De invloed van tv op kinderen

Effecten van tvgeweld op kinderen

Televisiegeweld kan bij kinderen verschillende reacties oproepen. We kunnen deze indelen in enerzijds de verstandelijk-emotionele effecten, en daarnaast de sociale effecten.

Verstandelijk-emotionele effecten: De meest voorkomende reactie op geweld is angst. Kinderen voelen zich angstig, en kunnen daardoor nachtmerries krijgen of slecht slapen. Welke beelden ze precies als “eng” ervaren, verschilt naargelang de leeftijd. Een peuter kan bang worden bij het zien van een tekenfilm, maar toch een realistische oorlogsfilm bekijken zonder zich angstig te voelen. Dat komt omdat jonge kinderen zich niet in de situatie kunnen verplaatsen, en veel gebeurtenissen voor hen onherkenbaar zijn.
Door veel geweld te zien, kan de emotionele reactie van een kind afnemen. Hierdoor gaan ze geweld normaal vinden en raakt het hen niet meer. Als er vaak geweld gebruikt wordt om dingen op te lossen, kunnen kinderen dit op lange termijn accepteren en tolereren. Ze stellen zich dan onverschillig op, en zullen niet snel iemand helpen die in zulke situatie verkeert.
Verschillende onderzoekers beweren ook dat kinderen die vaak geweld zien op tv, een negatief beeld hebben van de samenleving. Daardoor voelen ze zich onveilig, en denken ze dat ze een grote kans hebben om slachtoffer van een misdrijf te worden.
In het ergste geval gaan kinderen zich met de misdadigers uit geweldseries identificeren. De helden en schurken lijken onkwetsbaar, en zo willen ze zelf ook zijn. Het naspelen van zulke scènes kan erg gevaarlijk zijn, en soms lopen ze wel eens verkeerd af.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?