Onderzoek naar kusgedrag

Een onderzoek legde onlangs het kusgedrag van de Belgische vrouw bloot. Hoe kust ze? Kust ze vaak ? Op welke leeftijd kuste ze voor het eerst? Welke BV zou ze het liefst kussen?

 


De antwoorden op bovenstaande vragen werden afgeleid uit  de grote kusenquête van Mentos Gum bij 525 Belgische vrouwen tussen 15 en 55 jaar, naar aanleiding van de lancering van de nieuwe kauwgum Mentos Aqua Kiss, die u een ‘ready to kiss’-adem wil bezorgen.

Walen kussen meer dan Vlamingen

Walen kussen doorgaans vaker, vroeger en met meer partners dan Vlamingen. Vijftig procent van de ondervraagden had ooit een kuspartner die bedrevener was in het kussen dan de huidige partner. 25 procent geeft dagelijks passionele kussen, en evenveel procent kuste ooit met een vrouw.

Steeds jonger

Belgen zijn niet echt preuts te noemen. 20 procent van de vrouwen kust voor het eerst tussen het negende en het dertiende levensjaar. Onze Waalse landgenoten trekken hier het gemiddelde wat naar omhoog. Doorgaans laat de eerste echte tongkus op zich wachten tot de dame in kwestie tussen veertien en zestien jaar oud is.

Met een andere vrouw

Eén vrouw op vier kuste  ooit een andere vrouw. Het ging dan meestal om ‘een experiment’ (18%), maar sommigen doen het ook op regelmatige basis (6%).

Verschillende kuspartners

De Belgische heeft gemiddeld tussen vijf en tien kuspartners. Acht procent heeft er maar één, terwijl 16 procent er meer dan twintig heeft! Opnieuw zijn het de Walen die hier voor de hoge cijfers zorgen: Walen hebben gemiddeld 23 kuspartners, en Vlamingen slechts 11.


Delen





© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?