Provinciale domeinen 5: Limburg

Limburg telt slechts drie provinciale domeinen, maar één ervan is meteen het bekendste van heel het land. Het Openluchtmuseum van Bokrijk is een toeristische trekpleister die jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt.


Bokrijk

Bokrijk is één van de mooiste en best uitgebouwde openluchtmusea van Europa. Het geheel strekt zich uit over een oppervlakte van ongeveer 60 ha. Men brengt er het leven in het Vlaanderen van zo'n 150 jaar geleden weer tot leven. Het Openluchtmuseum kan vergeleken worden met een schaalmodel van Vlaanderen. Zo vindt men er een Kempisch en Haspengouws dorp, dorpen uit Oost- en West-Vlaanderen en een oud Antwerps stadsgedeelte. In totaal telt Bokrijk meer dan 100 historische gebouwen (dorpswoningen, boerderijen, kerken, een school, windmolens, herbergen,...), die op een historisch verantwoorde manier werden gereconstrueerd en ingeplant in een contemporaine omgeving.

             

Je kan in Bokrijk dus kennismaken met de leefwereld van onze voorouders (150 jaar geleden): hoe ze leefden, werkten en woonden. Complete erven werden heringericht met stallen, schuren, bakhuizen, ... Ook het interieur van de gebouwen, het meubilair, de huisraad, ... alles is authentiek aanwezig. De bewoners of bewakers leiden u graag rond in "hun" woning, ze geven toelichting bij de wetenswaardigheden. Het Openluchtmuseum is een levendig museum en dat merkt u vooral tijdens de zon-en feestdagen en tijdens de maanden juli en augustus. De bezoeker wordt actief betrokken bij het gebeuren. De pastoor geeft een donderpreek, de schoolmeester spelt je de les en tal van ambachtslui zijn aan het werk: een hoedenmaker, leerbewerker, pottenbakker, een spinster, een kantklosster, een wagenmaker, een smid, ...


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?