“Geef tijdelijke natuur meer kansen”

Industrieterreinen blijven vaak jarenlang braak liggen. Indien de natuur er de vrije hand krijgt, neemt ook het belang van de gronden als duurzame schakel in een herstelde biodiversiteit toe. Bij Vlaamse milieujuristen gaan er nu stemmen op om naar Nederlands voorbeeld de industriebestemming te vrijwaren door de invoering van het concept “tijdelijke natuur”. Dit vernemen we via MVO Vlaanderen.


Bezitters van braakliggende industriegronden staan dikwijls voor een dilemma, zo bericht

MVO Vlaanderen
. Deze terreinen worden vaak intensief beheerd om te voorkomen dat flora en fauna zich er vrij vestigen. Dat is jammer want de tijdelijke natuur had eigenlijk een bijdrage kunnen leveren tot de bedreigde biodiversiteit in het dichtbebouwde Belgische landschap.

De kwestie is vooral relevant voor havengebieden, waar vaak de bestemmingrechten van stukken braakgrond gespreid over honderden hectaren dienen te worden beslecht. Een team van Vlaamse milieujuristen onderzocht de zaak en ging na welke wettelijke mogelijkheden tijdelijke natuur kunnen helpen vrijwaren, die los staan van het begrip "natuurcompensaties" (natuur die door industrie of infrastructuurwerken wordt ingenomen, wordt gecompenseerd door de aanleg van natuurgebieden elders).
 


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?