Vakantieverblijven: op Zoover vind je het advies van reizigers

Zoover profileert zich als de belangrijkste onafhankelijke adviessite van en voor reizigers in Europa. De website kent ‘Zoover Certificates’ toe. De best beoordeelde verblijven worden beloond met een ‘Zoover Select’-stempel.

 


Zoover is opgericht in 2005, en kan zich ondertussen de belangrijkste site voor vakantieverblijf-advies in de Benelux noemen. Na het succes in de Benelux verscheen in 2008 zoover.fr op de competitieve Franse markt van reissites, met als doel binnen de drie jaar deel te gaan uitmaken van de tien meest bezochte reissites in Frankrijk.

De Zoover Certificaten

Zoover biedt op zijn site informatie en advies over meer dan 200.000 vakantieverblijven verspreid over de hele wereld. In 2009 heeft Zoover voor het eerst de 2870 best beoordeelde verblijven (hotels, campings, guesthouses…) op een lijst gezet. De eerste 800 werden beloond met een   ‘Zoover Certificate’.
3 logeeradressen kregen van de Zoovernauten een tien op tien:

  •  Bed&Breakfast De Waterzooi in Gent (België);
  •  Parkhotel in Kortrijk (België);
  •  hotel Freeland in Amsterdam.

In Frankrijk kreeg de guesthouse Mas Vacquières in Saint Just en Vacquières (Gard) de beste beoordeling over alle categorieën, met een score van 9,9/10.
De Franse logeerplekken die de beste score kregen van de Zoovernauten zijn :
•   Categorie Bed&Breakfast:  Mas Vacquières (Gard)
•   Categorie camping: Les Matherons (Provence Alpes Côte d'Azur)
•   Categorie hotel: Disneyland (Marne la Vallée)
•   Categorie appartement: Le Palatin (Provence Alpes Côte d'Azur)


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?