Ziekteverzuim kost bedrijven handenvol geld

Meer dan driekwart van het arbeidsverzuim in Europa wordt veroorzaakt door ziekte. Dit kost de werkgever jaarlijks pakken geld. Kan de werkgever zelf ook een rol spelen in het reduceren van het absenteïsme op de werkvloer?


De Cijfers

Het ziekteverzuim maakt in de landen van de Europese Unie meer dan driekwart uit van het totale arbeidsverzuim. Mannen zijn vaker ziek dan vrouwen, en bedienden zijn minder vaak ziek dan arbeiders. De werkgevers beschouwen het dan ook als een ernstig probleem. Nochtans zijn er nog veel die niet eens cijfers bijhouden over ziekteverzuim.

Meestal gaat het bij ziekteverzuim om een daadwerkelijke ziekte, maar daarnaast worden in de cijfers natuurlijk ook arbeidsongevallen, zwangerschapsverloven en afwezigheden om familiale redenen opgenomen.

Wat ziekte betreft zijn hoofdpijn, brandend maagzuur en stress de meest voorkomende klachten. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door InSites Consulting, een toonaangevend marktonderzoekbureau op het gebied van online marktonderzoek. Er werd rekening gehouden met acute, chronische en wederkerende aandoeningen.

In België blijkt hoofdpijn de meest voorkomende aandoening. Acute stress scoort ook hoog bij de Belg, terwijl chronische stress bij ons voorlopig minder voorkomt dan bijvoorbeeld bij de Britten of de Duitsers.

De Aanpak

Goede afspraken tussen de directie en de leidinggevende afdelingshoofden kunnen zorgen voor een duidelijke structuur , waarin ruimte is voor een doordacht beleid inzake ziekteverzuim. De afdelingshoofden moeten duidelijk weten dat zij in eerste instantie worden afgerekend op het ziekteverzuim bij de werknemers. Het is in het belang van het bedrijf dat ziekteverzuim vanuit  de basis wordt aangepakt.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?