Verlegenheid is niet onoverkomelijk!

Loopt u rood aan bij het minste compliment? Durft u niet praten in het openbaar? Mijdt u blikken van anderen? Dan heeft u last van verlegenheid, en u bent lang niet de enige. Maar wees gerust: verlegenheid is niet onoverkomelijk.
 


Verlegenheid kan uw dagelijks leven danig in de war gooien, en zelfs evolueren tot een heuse handicap, zowel fysiek als emotioneel. Om het probleem te verhelpen, moeten we inzicht krijgen in de oorzaken ervan en is het nodig dat we onze diepste angsten onder ogen zien.

De oorzaak van verlegenheid

Daarvoor moeten we doorgaans teruggrijpen naar onze kindertijd: een overprotectieve, verstikkende opvoeding, waardoor het kind zich buitengesloten en onbegrepen voelt, ofwel een liefdeloze opvoeding waarbij er geen ruimte is voor affectie of aandacht, of waarbij het kind vernederd wordt.

Zo schuilt er achter een verlegen volwassene vaak een emotioneel gekwetst kind, dat gevangen zit in de tekortkomingen uit zijn kindertijd.

Hoe uit verlegenheid zich?

Verlegenheid is meestal de weerslag van een enorme angst, een overdreven schaamtegevoel en de onmogelijkheid zich aan te passen aan nieuwe sociale omgangsvormen en situaties.

Verlegen mensen hebben een laag zelfbeeld, schatten zichzelf niet hoog in, en hebben voortdurend spijt over gemiste kansen. Ze zijn eigenlijk te onzeker om de eerste stap in de richting van de ander te zetten, omdat ze overtuigd zijn van hun minderwaardigheid. Daardoor grijpen ze naast heel wat kansen op alle mogelijke levensdomeinen. De vrees voor mislukking en afwijzing kan verlammend werken, en ervoor zorgen dat iemand elke vorm van sociaal contact gaat vermijden.

Maar verlegenheid uit zich niet alleen op psychologisch vlak. Verlegen mensen hebben ook fysieke klachten: beven,roodheid, overmatig transpireren, stotteren, een verstikkend gevoel, een overslaande stem, spierspasmen…


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?