Hoogbegaafdheid: handicap of voordeel?

Hoogbegaafden zijn gewone mensen zoals u en ik, maar met één klein onderscheid: ze hebben een hoog IQ. Toch hangt er nog steeds een waas van geheimzinnigheid rond het fenomeen. Verenigingen voor mensen met een hoog IQ zoals Mensa proberen dat te veranderen.


Wat is hoogbegaafdheid?

Er is niets zo moeilijk te definiëren als intelligentie. Is het goed kunnen rekenen? Veel kennis bezitten? Vlot zijn in de omgang met anderen? Logisch kunnen redeneren? Een beetje van dat alles? Waarschijnlijk komt het laatste antwoord nog het dichtst in de buurt, maar sluitend is het niet. En als we dan al een vaag idee zouden hebben van wat intelligentie is, hoe meet je het dan? Precies daarvoor is de IQ-test uitgevonden. Die kwantificeert een bepaalde vorm van intelligentie, plakt er met andere woorden een cijfer op: je IQ.

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Er lopen heel wat mensen rond die zelf niet beseffen dat ze hoogbegaafd zijn. Het is immers niet zo dat de primus van de klas ook hoogbegaafd is. In de praktijk merken we een heel ander patroon. Hoogbegaafdheid wordt niet zelden gediagnosticeerd wanneer een kind op school bepaalde problemen heeft. Kinderen die eerst goede resultaten halen op school en dan heel slechte, die opstandig worden of alle interesse verliezen, het zijn tekenen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Om die paradox te begrijpen, moeten we eens gaan kijken welk mechanisme erachter zit.

In de kleuterklas duiken er zelden problemen op. De activiteiten zijn er divers en er worden verschillende vaardigheden aangeleerd. Sommige daarvan hebben betrekking op de motoriek, andere op de creatieve aanleg van het kind en een beperkt gedeelte op de intelligentie. In de lagere school ligt dat anders, daar komt de nadruk meer te liggen op de verstandelijke ontwikkeling. Je zou zeggen dat dit alleen maar in het voordeel van het hoogbegaafde kind is, maar zo eenvoudig ligt het niet.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?