Brusselse beuk krijgt eigen blog

Als bomen konden spreken, wat zouden ze dan vertellen over de impact van klimaatverandering en vervuiling op hun gezondheid? Talking Tree, een opmerkelijk initiatief van het wetenschappelijk blad Eos, houdt een honderdjarige beuk ergens in Brussel de microfoon voor.


De boom in kwestie staat in Brussel. Om de gevolgen voor de gezondheid van de bomen te meten, is de beuk uitgerust met speciale apparatuur om zoveel mogelijk data te verzamelen. Het gaat onder meer om een CO2-meter, een lichtmeter, een weerstation (neerlag, wind en temperatuur) en een decibelmeter. Gegevens over fijn stof en ozon komen van een naburig meetpunt van IRCEL (de intergewestelijke cel voor het leefmilieu).

De boom krijgt ook een webcam en een microfoon. Een speciaal ontwikkeld computerprogramma vertaalt de zo verkregen gegevens in ‘mensentaal’. De boom twittert erop los en laat via sociale media (Facebook, YouTube, Flickr en Soundcloud) weten ‘hoe hij zich voelt’.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?