Biologische wapens - Deel 1: Een introductie tot biologische oorlogsvoering

Momenteel zijn wapeninspecteurs in Irak nog altijd op zoek naar mogelijke voorraden massavernietigingswapens (vooral chemische en biologische wapens). In het spoor van de aanslagen van 11 september 2001 kreeg het Westen al eens te maken met biologische wapens toen de beruchte enveloppen met anthrax opdoken en vooral in de VS voor paniek zorgden. Wat zijn nu biologische wapens precies en welke ziekten komen er het meest voor in aanmerking? Wat zijn de symptomen en kenmerken van deze ziekten? In een aantal afleveringen zult u kennismaken met deze materie. Het ligt voor de hand dat we in de eerste aflevering beginnen met een korte introductie tot deze materie. (Foto : Duits gasmasker uit WO I)


Massavernietigingswapens

Laten we eerst even kort blijven stilstaan bij het fenomeen 'massavernietigingswapens'. Omdat dit ons niet te ver mag leiden, zullen we hier zo duidelijk en eenvoudig mogelijk een beeld van vormen. In dit artikel willen we het immers vooral hebben over biologische wapens.

De term 'massavernietigingswapens' omvat in feite drie soorten van wapens, die zoals het woord impliceert een grote tol aan mensenlevens in een betrekkelijk korte tijdspanne kunnen eisen. Het gaat om de zogenaamde ABC-wapens (Atomic - Biological - Chemical).

Wanneer de atoomwapens ontwikkeld en voor het eerst gebruikt werden weet natuurlijk iedereen. Intussen kenden de bommen die boven Hiroshima en Nagasaki gedropt werden natuurlijk een ganse evolutie, net als de manier van lanceren. Vooral de bewapeningsescalaties van de jaren '50, '60 en begin jaren '80, de dreiging van de wereld te vernietigen en de torenhoge bedragen die jaar in jaar uit in de begroting van de VS en de USSR voor defensie dienden vrijgemaakt te worden, zorgden ervoor dat een aantal akkoorden gesloten werden rond het gebruik van kernwapens. Zo sloten beide supermachten in 1968 een verdrag over de non-proliferatie (het niet verspreiden) van de atoomkennis. Frankrijk en China ondertekenden dit niet. Intussen ontwikkelden nog andere  landen atoomwapens (India, Pakistan). Er werden verder een aantal ontwapeningsakkoorden gesloten die onder meer een beperking van de strategische kernwapens inhielden (bvb. de SALT-akkoorden).

(Foto : Paard met gasmasker uit WO I)


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?