Angst en depressie viseren bepaalde bevolkingsgroepen

Uit een recente studie blijkt dat vrouwen, alleenstaanden, werklozen, laaggeschoolden en inwoners van het Brusselse of het Waalse Gewest relatief vaker te kampen hebben met een depressie of angst dan anderen. Deze studie toont tevens aan dat deze aandoeningen een bijzonder grote impact hebben op het professioneel, sociaal en familiaal leven van de patiënt. Bovendien blijkt dat 40% van de patiënten die reeds behandeld worden nog de symptomen van de diagnose vertonen.


Prevalentie van depressie en angst

Ruim 17,8% van de patiënten die bij hun huisarts op consultatie gaan, vertonen depressie of angst. In Wallonië (22,7%) en Brussel (24,2%) ligt dit percentage merkelijk hoger dan in Vlaanderen (12,9%) en Luxemburg (13,6%). Deze opmerkelijke cijfers uit de GADIS II studie bevestigen en versterken de bevindingen van een eerdere studie (GADIS I) die in september 2002 werden bekend gemaakt.

De GADIS II studie stelt niet alleen vast dat er opmerkelijke regionale verschillen zijn in de prevalentie van angst en depressie, maar peilt tevens naar factoren die deze verschillen kunnen verklaren. De studie gaat ook de impact na van depressie of angst op het dagelijks functioneren van de patiënten.

Het belang van socio-economische factoren

Een aantal socio-economische factoren beïnvloeden het risico op depressie en angst. Zo hebben alleenstaanden een aanzienlijk grotere kans (22%) op depressie of angst in vergelijking met patiënten die leven als koppel of in gezinsverband (16,7%) of in gemeenschap (13,6%). Het ziektecijfer bleek ook aanzienlijk hoger bij patiënten zonder opleiding (22,1%) dan bij patiënten met een universitaire opleiding (12,8%).

Uit de studie blijkt ook dat het percentage depressieve mensen of patiënten met angst het hoogst is bij werklozen (27,7%), gevolgd door mensen zonder inkomen (19%), bedienden (18,9%) en arbeiders (18,4%). Gepensioneerden hebben het minst last van depressie en angst (13,3%).

Door een combinatie van al deze risicofactoren komt depressie of angst het vaakst voor bij alleenstaande, werkloze vrouwen uit Brussel (44,5%). Omgekeerd vertonen slechts 9,4% van de samenwonende Vlaamse mannen met een baan depressie of angst.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?