Waterschade: wat is er precies gedekt?

De brandverzekering is de belangrijkste verzekering voor huis en inboedel. Naast brandschade dekt ze echter nog een groot aantal andere schadegevallen, waaronder waterschade. Maar wanneer precies kunt u op deze verzekering terugvallen?
 


Een gesprongen/kapotte waterleiding

Bij een lek in de waterleiding, of dit lek nu veroorzaakt werd door vorst of door een gebroken leiding, ben u gedekt door uw brandverzekering. Ook een defecte boiler of een ander falen van het hydraulisch systeem valt onder deze polis. Beschadigd meubilair, maar ook behang, tapijt, pleisterwerk, parket enz. worden gedekt. Ook kosten die u maakt om het lek op te sporen worden soms vergoed. (Vaak moet men breken om een lek te lokaliseren.) Mocht er na de waterschade schimmel ontstaan in de muren wordt ook dit gedekt. Zelfs preventie van schimmelvorming kunt u door de verzekeraar laten regelen. Die kiest immers voor de goedkoopste oplossing, en dat is in dit geval voorkomen en niet genezen.

Het regent binnen

Als het bij zware regen of onweer binnenregent langs het dak bent u gedekt door uw brandpolis. De verzekering vergoedt de schade die het water heeft aangericht. De reparatie van het lek of van het dak valt echter niet onder diezelfde polis.
Regent het binnen via de muren of via een raam, dan hangt het van de specifieke polis af of u verzekerd bent of niet. Bij onverwacht hevige onweders willen sommige verzekeraars nog wel eens flexibel uit de hoek komen in het kader van klantenbinding. Een voorbehoud bij de uitkering van uw polis wordt gemaakt wanneer de schade een gevolg is van gebrek aan onderhoud.
Komt de regen langs onder binnen, dan is er meestal geen tussenkomst. Een kapotte of overbelaste riolering geldt in verzekeringstermen als overstroming, dus als natuurramp – en daar kunt u zich niet tegen verzekeren.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?