Nieuwe wet voor een snellere vergoeding van slachtoffers van verkeersongevallen ontoereikend.

 Dit is alvast een conclusie die de verbruikersorganisatie Test-Aankoop maakt na een grondige studie van de gevolgen van deze wet van 22 augustus 2002, houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 september 2002. Van de beoogde snellere vergoeding van verkeersslachtoffers is volgens Test-Aankoop weinig in huis gekomen.


Er doken in het verleden vaak problemen op wanneer men bij een verkeersongeval in het buitenland betrokken was. In de nachtmerries van menig vakantieganger kwamen dergelijke ongevallen wel eens voor. Je bent immers in een vreemd land, waarvan je de wetten en gewoonten niet echt kent. Wie het al heeft meegemaakt weet ook dat vergoedingen in zo'n situatie lang op zich kunnen laten wachten. De lidstaten kregen vanuit de Europese Unie een richtlijn toegespeeld om een snellere en eenvoudigere schaderegeling van verkeersongevallen in het buitenland te bekomen door de verzekerde bestuurders in eigen land een gesprekspartner te bezorgen.

Bij de omzetting van die richtlijn in Belgisch recht werd de wettelijke bescherming uitgebreid tot ongevallen die zich in België hadden voorgedaan met voertuigen die hier waren ingeschreven. Omdat volgens de Belgische wet Belgische verzekeraars strafbaar zijn indien ze een onbillijke vergoeding voorstellen, zouden in theorie alle slachtoffers van verkeersongevallen nu sneller en billijker moeten worden vergoed, ongeacht of dit ongeval in België of een ander Europees land plaatsvond.

Volgens Test-Aankoop is hiervan geen sprake en zijn vooral de verzekeraars beter geworden van deze nieuwe wet omdat ze vrij spel kregen wat betreft de uitbetalingstermijn en de omvang van een vergoeding. Dat wil niet zeggen dat elke verzekeraar daarom altijd onredelijk lang wacht met de uitbetaling of steeds een onbillijke vergoeding zou voorstellen, maar het zet wel de deur open voor mistoestanden. Een aantal bepalingen in de wet maken dat mogelijk.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?