Je geld beleggen is zeer interessant...maar niet om het even waar!

 Er zijn ontzettend veel financiële instellingen die hengelen naar je zuurverdiende centen. Allemaal garanderen ze je een uitstekend rendement. Maar mooipraters en prachtige brochures verbergen soms niets anders dan je reinste oplichterij. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBFA) houdt een oogje in het zeil.


Een pagina van de website van de CBFA is gewijd aan waarschuwingen en openbaarmakingen naar de belegger toe. Als je de verschillende zaken van nabij bekijkt, merk je op dat instellingen met ronkende namen (Cambridge International, Morgan Young, Eurostar Participations), die soms een bekende bijklank hebben (de naam lijkt op een bekende financiële instelling), het Belgische publiek (vaak per telefoon) aanspreken om diensten aan te bieden op het vlak van beleggen en financiën (aankoop of verkoop van aandelen met vrij onbekende namen, vermogensbeheer). Nochtans beschikken deze door de CBFA vernoemde instellingen niet over de nodige vergunningen om deze activiteiten uit te voeren.

Andere instellingen geven zich uit voor een 'bank' zonder dat ze als kredietinstelling in België erkend zijn, zonder over de nodige vergunningen te beschikken om in België bankdiensten aan te bieden of vanuit België uit te voeren of zelfs zonder vergunning om de term 'bank' te gebruiken. Soms gebruiken dergelijke instellingen zelfs technieken waarbij de geïnteresseerde spaarders onder druk worden gezet om te kopen.

Leve de controle !

Enkel de financiële bemiddelaars die door de CBF erkend zijn of bij deze commissie geregistreerd staan respecteren de wettelijke bepalingen rond het verlenen van financiële diensten aan het Belgisch publiek. Deze bepalingen niet respecteren komt neer op een inbreuk tegen de financiële wetgeving. De erkende en geregistreerde financiële instellingen moeten een geheel van regels respecteren die bedoeld zijn om de spaarder te beschermen. Ze zijn onderhevig aan controle vanwege de Commissie of aan controle van een vergelijkbaar controleorgaan indien ze in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigd zijn.

Banken en beleggingsvennootschappen die erkend zijn door of geregistreerd staan bij de CBF kunnen genieten van de garantie door het Belgisch Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, dat zowel de spaarders als de beleggers dekt. In geval van een faillissement krijgt de spaarder zo een stuk van zijn belegging terug.

Als je geld toevertrouwt aan personen of instellingen die zonder vergunning werken, neem je gewoon het risico dat je dit geld in handen van een ordinaire oplichter stort, hoe veelbelovend de voorstellen ook zijn...


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?