Is ethisch beleggen, sparen en investeren mogelijk?

Steeds meer mensen hebben het er moeilijk mee dat hun belegde centen voor een stuk rechtstreeks of onrechtstreeks de wapenindustrie ten goede komen. Wanneer je bijvoorbeeld intekent voor een bepaald beleggingsfonds bestaat de mogelijkheid dat de bank in kwestie deze centen in de wapenindustrie investeert. Toch kan je ethisch beleggen. Netwerk Vlaanderen voert hierrond campagne.


Al ongeveer dertig jaar zet Netwerk Vlaanderen zich in voor de promotie van duurzaam sparen en beleggen, waarbij het de bedoeling is dat het geld naar duurzame economische projecten gaat. In het kader van de campagne "Mijn geld. Goed geweten?" heeft de organisatie de financieringslinken onderzocht tussen de wapenindustrie en de vijf grootste Belgische banken. Daaruit bleek dat de Belgische banken er niet voor terug deinzen geld te stoppen in de wapenindustrie. Samen zouden ze een slordige 1,5 miljard euro in dergelijke bedrijven pompen. Dit is wel slechts een fractie van het totale bankgeld dat voortdurend circuleert.

Heel wat Belgische banken hebben wel al spaar- en beleggingsformules opgezet waarbij een aantal ethische codes worden gerespecteerd. Maar dit is niet altijd even transparant en soms blijven er achterpoortjes. Volgens Netwerk Vlaanderen kan iemand die wil vermijden dat zijn geld naar de wapenindustrie gaat, best opteren voor de formule "duurzaam beleggen", zoals zij die zelf voorstelt. Toch is deze oplossing ook niet waterdicht, want een bedrijf dat wapens maakt kan bijvoorbeeld wel heel wat inspanningen voor het milieu leveren en dus als "duurzaam" beschouwd worden. Op de

website van Netwerk Vlaanderen
vind je een uitgebreid rapport over de links tussen de banken en de wapensector.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?