De Beurs: gebruiksaanwijzing

Vanuit het niets zijn de beurskoersen sinds het dieptepunt van enkele jaren geleden opnieuw gestegen waarbij de aandelen tot 25 à 30 % in waarde gewonnen hebben. Is dit het al enkele jaren verwachte herstel? Dit kan zo lijken, maar men moet toch voorzichtig blijven. De koersen zijn nog steeds laag. Sommigen leiden hieruit af dat het nu het ideale moment is om te kopen. Hebben zij gelijk? In ieder geval kan het geen kwaad om de spelregels van de Beurs nog eens op te frissen : wat is de Beurs, wat kan je er doen en hoe functioneert deze?


Een markt, maar niet van eieren of groenten, maar van effecten

Voor alles is de Beurs een markt, die in wezen niet substantieel verschilt van de ochtendlijke fruit-en groentenmarkt of de eiermarkt van Kruishoutem. Maar hier worden geen eieren verhandeld, maar maken effecten het onderwerp uit van transacties, waarbij twee grote categorieën dienen onderscheiden te worden : obligaties en aandelen.

Obligaties
zijn wissels of inschrijvingen waarop een schuldbekentenis figureert. Deze schuld is invorderbaar en de lener heeft zich geëngageerd (hij heeft zich ertoe verplicht, vanwaar de naam afgeleid is) om tot de terugbetaling van de schuld intussen een vaste intrest, die steeds dezelfde blijft, te betalen.

Hoewel ze fysiek op obligaties lijken, wanneer ze onder de vorm van papieren wissels verschijnen, zijn

aandelen
van nature zeer verschillend van obligaties.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?