Bankieren met een hart

Wat te doen met geld dat je overhoudt ? Negentig procent van de wereldbevolking hoeft zich die vraag nooit te stellen, en de resterende tien procent lijkt er alleen maar op uit om nog meer fortuin te vergaren. Het minste wat je in dat geval kan doen, is ervoor zorgen dat je (spaar)geld ‘groen’ of ‘ethisch’ belegd wordt.


Voorlopig is er in België maar één bank die voluit de kaart trekt van de wereldverbeteraars, de Triodos Bank, die ‘beoogt met de uitvoering van het bankbedrijf bij te dragen tot maatschappelijke vernieuwing, met als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde.’

De bank ondersteunt de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, biologische landbouwbedrijven, kunst- en cultuurprojecten, natuur- en milieubeschermingsorganisaties en derdewereldbewegingen. Geen zichtrekeningen, wel alle vormen van sparen, lenen, verzekeren en beleggen (Triodos Values Fund). Klanten van de Triodosbank kunnen gedeeltelijk zelf bepalen aan welk goed doel de interesten van hun spaar- en termijnrekeningen besteed worden.

Ethisch sparen en beleggen kan ondertussen ook bij andere banken, zij het in aparte fondsen. Ethicus Jozef Van Gerwen heeft zelf een aantal jaren in Etibel gezeteld, de beoordelingscommissie voor ethische beleggingsfondsen in België.: ‘Ethisch beleggen wordt door sommigen natuurlijk gebruikt als reclamestunt, en een extra beleggingsfonds zou normaal altijd extra inkomsten moeten genereren, wat op zich al redenen genoeg zijn om de interesse van de bedrijven op te wekken. Maar als de criteria streng genoeg zijn, is het ook een mooi en waardig alternatief voor het klassieke beleggen. Jammer genoeg kan je geen ethisch label geven voor alles. Geen enkel bedrijf is in alle opzichten heilig, doet alles politiek correct. Dat is één van de fundamentele problemen bij ethisch beleggen : je moet een aantal gemeenschappelijke normen formuleren om een portefeuille te kunnen samenstellen.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?