Olivier Marquet: "Voor Triodos valt rendabel enkel te rijmen met duurzaam"

In de Lage Landen staat Triodos te boek als de ethische bankformule bij uitstek. In 2010 viert de bank zijn 30ste verjaardag en tegelijk ook het succes van een duurzaam bankbeleid dat financieel rendement voorop stelt, maar tegelijk ten dienste van mens en milieu staat. Wij legden directeur Olivier Marquet enkele vragen voor.
 


Olivier Marquet: "Triodos Bank financiert uitsluitend concrete projecten die een meerwaarde op sociaal, cultureel of ecologisch vlak bieden. De bank wordt volledig met spaargeld gefinancierd, bijeengebracht door een brede basis van spaarders en beleggers die hun financiële reserves duurzaam en veilig willen beleggen en laten renderen. Triodos doet geen beroep op leningen van andere banken."

Welke beleggingen zitten er in het Triodos productenpakket?

O.M.: "Triodos biedt enkel beleggingsformules aan die maatschappelijk verantwoord en duurzaam zijn, of dat nu gebeurt via spaar- en termijnrekeningen, fondsen die aandelen of obligaties beleggen in KMO's die baanbrekend werk verrichten op het vlak van duurzaamheid, of mits 'certificaten van aandelen'."

"In het laatste geval betreft het niet beursgenoteerde effecten, een doelbewuste manier van werken waarmee we onze onafhankelijkheid bewaren. Er kunnen immers geen Triodosaandelen worden verhandeld, enkel certificaten. De aandelen blijven het bezit van een stichting en zijn dus niet vatbaar voor speculatie en marktvolatiliteit. Certificaathouders krijgen inspraak inzake aandelenemissies en salarissen, maar kunnen geen directe stem uitbrengen. Op die manier beschermen we ons tegen beursgestuurde overnamepogingen."


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?