Ecocheques: een groot succes!

De ecocheques worden uitgegeven door bedrijven aan hun werknemers om duurzame producten te kopen. Je kan ze ruilen tegen bio-eieren, een fiets, een waterpomp, een treinabonnement, ... . De voordelen? Ze hebben een dubbele impact: zowel op de economie als op het milieu.


Het idee van ecocheques ontstond in 2008 met de economische crisis en de opwarming van de aarde als achtergrond. Het doel was de koopkracht van de werknemers te verhogen via het verlenen van een aantrekkelijk fiscaal voordeel en tegelijkertijd de aankoop van duurzame producten te bevorderen.

Heel veel voordelen

De ecocheques zijn vrijgesteld van loonbelasting, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer. De uitkering is 100 % omdat er geen persoonlijk werknemersaandeel afgetrokken wordt. Nog een 'plus': de ecocheques worden niet maandelijks toegewezen, zoals het geval is met maaltijdcheques, maar in één keer. Het maximaal bedrag per jaar is 250 euro.

Een dubbele impact

De totale impact van ecocheques op de Belgische economie is zeer positief! In 2009-2010 genoten bijna 2 miljoen werknemers van ecocheques voor een waarde van 224 miljoen euro. Het marktonderzoekbureau Idea Consult vergeleek de economische impact van het verstrekken van ecocheques met de betaling van een nettoloon dat gelijk zou zijn aan de waarde van de ecocheques. Resultaat: de ecocheques genereren een meerwaarde van maximaal 29 miljoen euro voor de economie.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?