Droogkuis kan ook op een ecologische manier

Klassieke pressings gebruiken giftige solventen terwijl ecologische droogkuiswinkels biologisch afbreekbare wasmiddelen verkiezen.

 


Ongeveer 90 % van de droogkuiswinkels in de Europese Unie maakt gebruik van solventen, zoals perchloorethyleen (PERC), die gevaarlijk zijn voor het milieu. PERC blijft zeer lang aanwezig in het grondwater en de bodem en is zeer giftig voor het watermilieu. Deze solventen zijn ook heel slecht voor de gezondheid. Het is bijzonder giftig voor de lever en het centrale zenuwstelsel, kan zich opstapelen in het lichaam en is vermoedelijk kankerverwekkend bij de mens. De verbinding veroorzaakt leukemie bij ratten en verhoogt de risico's van slokdarm- en baarmoederhalskanker. Ook heeft het al tumoren veroorzaakt bij muizen en niertumoren bij mannelijke ratten.

Alles waardoor perchloorethyleen in contact komt met de pressings moet  worden behandeld als 'giftig afval'. Het stomen met gebruik van PERC is gereglementeerd in het kader van de recente Europese richtlijn aangaande vluchtige organische stoffen (VOS), die stelt dat kankerverwekkende VOS tegen 2007 zo vlug mogelijk moeten worden vervangen. Heel wat landen van de EU hebben ook nationale reglementeringen opgesteld.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?