Tweetaligen houden brein mogelijk langer fit

De meeste vooroordelen rond tweetaligheid zijn vandaag gelukkig uit de wereld. Bij hedendaagse ouders en opvoeders ligt dit vaak aan gezond verstand of pragmatische overwegingen. Maar daarnaast geniet het onderwerp ook een grotere academische aandacht. Zo vermoeden wetenschappers uit Wales dat een tweetalige opvoeding een positieve invloed heeft op de hersenen van mensen.


Gewogen en allesbehalve licht bevonden

De erkenning van bilinguïsme is een relatief recent gegeven. Tweetaligen leden vroeger onder bepaalde stigma's aangewakkerd door onwetendheid op het vlak van intellectuele achterstand en allerhande spraakgebreken. Een tweede taal hoorde je pas te leren eens de moedertaal aangeleerd. In pedagogische kringen gold ééntaligheid als de standaard voor een volwaardige hersenontwikkeling.

Recente onderzoeken en een nauwkeurigere kijk op de cognitieve en psychosociale werking van taalvaardigheden, veegden al deze voordelen één voor één van de tafel. De vandaag heersende academische consensus, bereikt aan de hand van nuchtere observatie en analyse, staat haaks op de oude overtuigingen. Sterker nog: linguïsten, pediaters en logopedisten stelden vast dat hun diagnosestellingen en voorschriften op cruciale punten het volledig bij het verkeerde eind hadden.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?