Godsdienstwaanzin

Tom Cruise leeft zijn leven volgens de regels van de Scientology Church. Hij staat in Hollywood bekend als een religieuze activist die zo maniakaal met zijn godsdienst bezig is dat andere sterren verkiezen uit zijn buurt te blijven. Wat drijft een mens tot dit soort godsdienstfanatisme? 


Waarom zoekt iemand als Tom Cruise een houvast in extreme overtuigingen terwijl hij in zijn positie nochtans zeker kan zijn van werk, financiële stabiliteit én voldoende liefde?

De biogrammatica: angst en abstractie

De mens is het enige dier dat aan godsverering doet. Met de enorme groei van de hersenen kregen wij een abstractievermogen. Dit is de mogelijkheid om uit het hier en nu weg te “mijmeren”. Deze eigenschap is de basis van de menselijke beschaving en onderscheidt ons fundamenteel van de andere dieren.

Angst is een erg belangrijke emotie, ook in de dierenwereld. Ze is gemaakt om beter te kunnen vechten en vluchten. Door ons abstractievermogen openen we echter ook de hersenen voor niet concrete angsten, angsten die zich niet in het hier en nu bvinden maar een gevolg zijn van ons weg mijmeren. Spirituele activiteit is het tegengif tegen irreëele angst. Oorspronkelijk ging het om natuurverering in klein stammenverband. Vaak werd daar dodenverering aan toegevoegd als tegengif tegen chronische doodsangst. Naarmate de samenlevingen groter werd, werden ook de communicatiemogelijkheden grootschaliger. Vanop een minaret met een luidspreker konden duizenden mensen tegelijk toegesproken worden. Het schrift en de uitvinding van de boekdrukkunst zorgden voor verdere verspreiding van religieuze ideeën.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?