Halloween forever

 Men beweert dat de opgang van Halloween in Frankrijk gestuit is. Dat kan misschien zijn, maar in België heeft dit feest nog mooie dagen voor zich liggen. Al is alles wat braver en familialer geworden. Tijdens de nacht van 31 oktober en de vooravond van Allerheiligen zullen de pompoenen schitteren in de duisternis, terwijl opgemaakte monstertjes hun opwachting zullen maken.


Dit feest heeft in de eerste plaats Europese en meerbepaald Keltische roots. Meer dan 500 jaar voor Christus reeds geloofden de Kelten dat Samhain, de Heer van de Dood, zich bekommerde om de doden op de dag die het einde van het Keltische jaar betekende. Deze dag viel op het einde van het mooie seizoen, wanneer de oogsten waren binnengehaald, het vee naar huis gehaald en de zonnegod bedankt was voor zijn weldaden.

Deze dag moest gewijd worden aan de afgestorvenen, die speciaal vanuit het hiernamaals kwamen om de plaatsen en mensen te bezoeken die hen lief waren tijdens hun leven. De feestelijkheden duurden ongeveer twee weken en namen een aanvang tijdens deze lange nacht van Samhain. Alle haarden in de huizen van het dorp werden gedoofd. De bevolking verzamelde zich en vormde een cirkel rond de druïden die het heilige vuur van het altaar doofden. De priesters wreven vervolgens droge takjes van de heilige eik snel tegen elkaar om zo het vuur van het nieuwe jaar aan te steken, op die manier de zonnegod te eren en tegelijk de boze geesten schrik aan te jagen. Elk gezinshoofd nam dan houtskool van dit heilig vuur mee naar huis opdat dit het gezin weer een jaar zou beschermen.

Tijdens de duur van het feest droegen onze Keltische voorouders afschrikwekkende kostuums en grimeerden zich om de boze geesten te verjagen.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?