De schaduwzijde van Bright Belgium

‘Bright Belgium.' Met die benaming duiden astronauten de driehoek aan die in het hartje van nachtelijk Europa als een kerstboompje oplicht, wanneer ze door het raampje van hun ruimteveer ons landgebied spotten. Althans het Noordelijke deel ervan, dat de titel van meest verlichte in de wereld draagt. Met alle nefaste gevolgen van dien. Vlaanderen buiten, waar je naar de melkweg kan fluiten…


Zowel particulieren als bedrijven kunnen bezuinigen door rationeel met verlichting om te springen. En de Vlaamse gemeentes kunnen naar schatting het jaarverbruik van 42.000 gezinnen besparen door te bezuinigen op energie voor verlichting. En door de kwalijke vormen ervan te bestrijden, die hinder, of erger nog, vervuiling veroorzaken.

Vervelend en/of vervuilend?

Onder lichtvervuiling verstaan we de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Grote boosdoeners zijn de alomtegenwoordige, vaak overbodige straat-, monumenten- en sportterreinverlichtingen.

Lichthinder is kunstlicht dat als hinderlijk wordt beschouwd voor mens of dier. Omdat het aanleiding geeft tot een gevoel van onbehagen, zoniet tot regelrechte verblinding. Of omdat  het avondlijke of nachtelijke activiteiten die zich normaal in de duisternis afspelen verstoort.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?