België vervuilt meer dan vorig jaar

Op de Climate Change Performance Index 2011, die elk jaar 57 landen met de grootste CO2-uitstoot evalueert, is België van de 16e naar de 17e plaats gezakt.

 


Net als vorig jaar neemt geen enkel land voldoende maatregelen om de toename van de wereldtemperatuur in de toekomst te beperken tot 2 procent. De auteurs van de Climate Change Performance Index 2011 beslisten om de drie eerste plaatsen onbezet te laten.

De 57 landen met de grootste CO2-uitstoot zijn wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Brazilië neemt de 4e plaats in. Het land verbeterde zijn quotering sinds vorig jaar door meer diplomatieke inspanningen inzake klimaatthema’s in de voorbereiding van de ‘Rio-plus-20’-top in 2012.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?